Käyttöehdot

Käyttösopimus, yleiset käyttöehdot

 

Tämä käyttösopimus säätelee Peetri Pizza Suomi OY:n (palveluntarjoaja) ja käyttäjien välisiä verkkosivustolla tarjottavien tuotteiden ja palvelujen välittämistä koskevia suhteita.

Lue seuraava käyttösopimus ja yleiset käyttöehdot huolellisesti ennen Peetri Pizza Suomi OY:n palvelun käyttöä. Jos et hyväksy käyttöehtoja, älä käytä palvelua.

Rekisteröitymällä Peetri Pizza Suomi OY/Peetri Pizza -sivuston asiakkaaksi tai tekemällä tilauksen vierailijana hyväksyt PP Trading OÜ:n käyttösopimuksen ja tietosuojaehdot. Sitoudut myös noudattamaan käyttäjäsopimuksen ehtoja, kuten oikeiden tietojen antaminen ja tilauksen vastaanottaminen tai nouto merkitsemänäsi aikana ja paikassa.

 

Palveluntarjoajan tiedot:


Peetri Pizza Suomi OY

Osoite: Narva mnt 46, Tallinna, Viro

Yhteystiedot: info@peetripizza.fi

Käsitteet

Ostosopimus on sopimus, joka on tehty sinun (käyttäjän) ja ruoan valmistajan kolmannen osapuolen yhteistyökumppanin välillä. Myös lähettitilauksessa voidaan solmia ostosopimus käyttäjän ja Peetri Pizza Suomi OY:n tai lähetin välillä lähettipalvelun ostamiseksi. Sopimus muuttuu käyttäjälle sitovaksi ostohetkellä käyttäjän painaessa Tilaa/Maksa ja yhteistyökumppanille tilauksen hyväksymishetkellä, jolloin siitä ilmoitetaan myös käyttäjälle. Lähettipalvelun ostosopimus solmitaan sillä hetkellä, kun lähetti on hyväksynyt tilauspyynnön painamalla painiketta ”vastaanotan tilauksen”.

Käyttäjä Verkkosovelluksen käyttäjä, joka haluaa tilata ja käyttää tuotteita ja/tai palveluita.

 

Palveluntarjoaja Peetri Pizza Suomi OY, joka mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden tilaamisen verkkosovelluksen kautta kolmansilta osapuolilta (yhteistyökumppanit ja lähetit).

Tilaus Käyttäjän valitsemat tuotteet ja palvelut, joista ostoskori muodostuu ja jonka käyttäjä on esittänyt yhteistyökumppanille vahvistamalla toiveensa painamalla painiketta Tilaa/Maksa.

Yhteistyökumppani tarkoittaa palveluntarjoajan kanssa sopimussuhteessa olevaa ravintolaa, joka valmistaa ruoat ja tarjoaa muita tuotteita myyntiin. Yhteistyökumppani voi tarjota myös lähettipalvelua.

Lähetti Palveluntarjoajan kanssa sopimussuhteessa oleva lähetti tai yhteistyökumppanin tarjoama lisäpalvelu tai kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat itsenäisesti lähettipalvelua.

Palvelu Palveluntarjoajan hallinnoima verkkoratkaisu, jonka kautta voi esittää tilauksia yhteistyökumppaneille

Noudan tilauksen itse Tilaus, jonka käyttäjä noutaa itse ravintolasta. Käyttäjän on varmistettava tilauksen oikea-aikainen ja asianmukainen nouto ja tarkistettava tilaus paikan päällä.

Lähettitilaus Tilaus, jonka käyttäjä haluaa tilata lähetin tuomana ilmoittamaansa osoitteeseen. 

Tilaaminen ja palvelun kuvaus

Tilauksen tekeminen Käyttäjä valitsee palveluntarjoajan verkkoratkaisusta yhteistyökumppanin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden joukosta sopivan painamalla haluttua tuotetta sekä määrää ja lisäämällä sen ostoskoriin painamalla Lisää ostoskoriin -painiketta.

Tuotteet ja palvelut voivat vaihdella yhteistyökumppaneittain eikä palveluntarjoaja vastaa yhteistyökumppanin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden hinnasta, saatavuudesta tai laadusta. Palveluntarjoaja takaa parhaimman kykynsä mukaan edellä mainittujen ehtojen täyttämisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Palveluntarjoaja välittää verkkosovelluksessa tehdyn tilauksen yhteistyökumppanille automaattisesti. Kun yhteistyökumppanin tilauspyyntö on vahvistettu, käyttäjän ja yhteistyökumppanin välinen ostosopimus on solmittu.

Kun yhteistyökumppani on vahvistanut käyttäjän tilauksen, palveluntarjoajan järjestelmästä lähetetään käyttäjälle vastaava ilmoitus/sähköpostiviesti.

Kun yhteistyökumppani on vahvistanut käyttäjän tilauksen ja vastaava ilmoitus on lähetetty käyttäjälle, ostosopimus on voimassa ja osapuolille sitova. 

Käyttäjä ei voi peruuttaa tilausta, jonka yhteistyökumppani on vahvistanut ja josta on lähetetty ilmoitus. Varmista ennen tilauksen lähettämistä, että haluat välittää tilauksen ja ostoskorissa olevat tuotteet ja palvelut ovat oikein.

Tilauksen muuttaminen ja peruuttaminen

Tilausta ei voida muuttaa tai peruuttaa käyttäjän esitettyä sen. Tilaus on lähetetty, kun käyttäjä painaa Aloita tilaus/Maksa -painiketta.

Käyttäjä voi poikkeuksellisesti ottaa yhteyttä yhteistyökumppaniin ja peruuttaa tilauksen, jos yhteistyökumppani ei ole aloittanut tilauksen valmistamista ja suostuu purkamaan ostosopimuksen eli perumaan tilauksen. Tällöin käyttäjä soittaa yhteistyökumppanille ja sopii ostosopimuksen irtisanomisehdoista. Jos tilausta ei ole maksettu verkkoratkaisun kautta, ostosopimuksen purkaminen katsotaan päättyneeksi eikä siitä aiheudu kustannuksia yhteistyökumppanille tai palveluntarjoajalle. Jos käyttäjä on maksanut tilauksen verkkoratkaisun kautta, yhteistyökumppani ilmoittaa palveluntarjoajalle ostosopimuksen purkamisesta ja palveluntarjoaja palauttaa rahan käyttäjälle 7 arkipäivän kuluessa.

Tilauksen kotiinkuljetus lähettipalvelulla

Tilaus toimitetaan tilaajalle osoitteeseen, jonka hän on antanut tai tallentanut tilauksen tietoihin. Lähettipalvelun tarjoaja on yhteistyökumppani tai Peetri Pizza Suomi OY. 

Yhteistyökumppaneilla on oikeus määrittää itse lähettipalvelun enimmäisetäisyys yhteistyökumppanin ravintolasta. Tämä on tarpeen tilauksen parhaan mahdollisen laadun varmistamiseksi, ja se voi vaihdella yhteistyökumppanista, kaupungista ja muista olosuhteista riippuen. Tallinnassa lähettipalvelun keskimääräinen etäisyys yhteistyökumppanin sijainnista on 4 kilometriä ja muissa kaupungeissa enintään 12 km.

Käyttäjän on oltava tilauksessa ilmoitetussa paikassa ilmoitettuna ajankohtana ja taattava tilauksen vastaanottaminen. Jos käyttäjä ei vastaanota tilausta, yhteistyökumppanilla on oikeus peruuttaa tilaus ja olla palauttamatta tilausmaksua. Lähetti odottaa käyttäjää vastaanottamaan tilausta enintään 8 minuuttia.

Kaikki toimitusajat voivat vaihdella yhteistyökumppanista, lähetistä tai palveluntarjoajasta riippumattomista olosuhteista riippuen ja ovat indikatiivisia. Toimitusaika ei ole takuu tai peruste ostosopimuksen ehtojen muuttamiselle. Toimituksen viivästyminen ei anna perustetta ostohinnan alentamiselle tai peruuttamiselle. Yhteistyökumppani tai palveluntarjoaja voi tehdä poikkeuksia merkittävien ja asianmukaisten olosuhteiden ilmetessä. Palveluntarjoaja, yhteistyökumppani ja lähetti tekevät kaiken itsestään riippuvan varmistaakseen mahdollisimman tarkan toimituksen.

Lähettitilaus voidaan tilata tietyksi ajaksi (ajoitettu tilaus) tai mahdollisimman pian.

Jos kyseessä on ajoitettu tilaus, käyttäjän on oltava paikalla 8 minuuttia ennen tilattua aikaa ja varmistettava tilauksen vastaanottaminen.

Tilauksen voi maksaa vain verkkosovelluksen kautta. Tilaus maksetaan ennen sen vahvistamista ja se on tilauksen vahvistamisen ja ostosopimuksen solmimisen edellytys. 

Noudan tilauksen itse

Jos käyttäjä ei ole merkinnyt lähettipalvelua tilaukseen merkittyjen yhteistyökumppanin tuotteiden vastaanottamiseksi, vaan haluaa noutaa ne itse yhteistyökumppanin myyntipaikasta, tilatut tuotteet saa yhteistyökumppanin myyntipaikasta, josta käyttäjä tilasi tuotteet. 

Käyttäjälle lähetetään tilausta koskeva sähköinen vahvistus, jossa on kerrottu valmistumisaika. Yhteistyökumppanilla tai palveluntarjoajalla on oikeus asettaa ehdot käyttäjän henkilöllisyyden tunnistamiseksi, jos käyttäjä noutaa itse tilauksessa kuvatut tuotteet.

Yhteistyökumppani sitoutuu säilyttämään tilattuja tuotteita 60 minuuttia tilauksen valmistumishetkestä, joka oli käyttäjän tilauksessa valitsema aika.

Käyttäjän on noudettava tilaus ennen yhteistyökumppanin myyntipaikan sulkeutumista.

Käyttäjä voi maksaa tilauksen yhteistyökumppanin luona paikan päällä tai verkkosovelluksen kautta. Hinnat voivat vaihdella verkkosovelluksessa ja paikan päällä. Voimassa on hinta, jonka yhteistyökumppani esittää paikan päällä käyttäjän noutaessa tilausta.

Maksut

Kotiinkuljetuksen sisältävä tilaus maksetaan vain palveluntarjoajan verkkosovelluksen kautta. Käyttäjä maksaa lähettitilauksen ennen tilauksen tekemistä.

Noutaessaan tilauksen itse yhteistyökumppanin luota käyttäjä voi maksaa tilauksen etukäteen palveluntarjoajan verkkosovelluksen kautta tai maksaa yhteistyökumppanille paikan päällä.

Palveluntarjoajalle tai yhteistyökumppanille voidaan maksaa tilisiirrolla vain, jos vastaava sopimus on olemassa.

Palveluntarjoaja hyväksyy maksut yhteistyökumppanin nimellä.

Lisäehdot

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muokata verkkosovellusta tarpeen mukaan. Palveluntarjoaja voi myös sulkea verkkosovelluksen, sen toimintoja tai yhteistyökumppaneiden näyttämisen verkkosivustolla ilmoittamatta siitä etukäteen.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa yhteistyökumppaneiden ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Käyttäjän on taattava henkilötietojen paikkansapitävyys. Epäselvissä tapauksissa palveluntarjoajalla ja yhteistyökumppanilla on oikeus kieltäytyä tilauksen täyttämisestä ja irtisanoa ostosopimus. Jos tällainen tilaus on maksettu, palveluntarjoaja palauttaa maksun yhteistyökumppanin nimissä samalle tilille, jolta maksu on suoritettu.

Tilausta tehdessään käyttäjän on varmistettava kaikkien Virossa voimassa olevien lakien noudattaminen. Jos käyttäjä haluaa tilata alkoholi- tai tupakkatuotteita, käyttäjän on oltava täysi-ikäinen ja näytettävä lähetille henkilöllisyystodistus todistaakseen ikänsä. Sama ehto koskee tilausta, jossa käyttäjä noutaa tilauksen itse yhteistyökumppanin ruokapaikasta. 

Valittaminen ja valitusten ratkaiseminen

Valittaakseen käyttäjä ottaa yhteyttä yhteistyökumppaniin kirjallisen uudelleenesittämisen mahdollistavalla tavalla. Sosiaaliset verkostot eivät ole valitusten ratkaisukanava.

Tietosuojaehdot

Voimassa 01.07.2020 alkaen

Tietosuoja- ja käyttöehdot säätelevät Peetri Pizza Suomi OY:n verkkosivuston ja/tai mobiilisovelluksen käyttöä sekä siellä tarjottavaa tietoa ja palveluja. Tietosuojaehdot eivät koske kolmansien osapuolten sovellusta, palvelua tai verkkosivustoa. Tietosuojaehtoja ei sovelleta tietoon, jota välität kolmansille henkilöille tai jota he ovat keränneet. Jos tätä tietosuojakäytäntöä ei sovelleta, sinun tulee lukea ennen tietojesi välittämistä sovellettava tietosuojakäytäntö ja siihen liittyvät ehdot, jotka on julkaistu käyttämällesi verkkosivustolle, sovellukseen tai muuhun palveluun, jota käytät.

Rekisteröidessäsi käyttäjätilin tai käyttämällä muulla tavalla Peetri Pizza Suomi OY:n verkkosivustoa tai mobiilisovellusta sinun on vahvistettava, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän tietosuojakäytännön. 

Tietosuojaehdot määrittävät henkilötietojen keräämisen, käytön, säilytyksen ja käsittelyn periaatteet. Jos et hyväksy tietosuojaehtoja, älä käytä Peetri Pizza Suomi OY:n verkko- tai mobiilisovellusta. 

Henkilötietojesi vastaava käsittelijä on Peetri Pizza Suomi OY. Harjumaa, Tallinnan kaupunki, Narva mnt 46, 10150, sähköpostiosoite: info@peetripizza.fi.

1. Henkilötietojen kerääminen

1.1 Tietojen kerääminen, käsittely, säilyttäminen ja käyttö liittyvät tilauksen asianmukaisten tietojen laajuudessa siinä määrin kuin on tarpeen tilauksen toimittamisen tai luovuttamisen kannalta.

1.2 Henkilötiedot, joita keräämme ja käsittelemme:

1.2.1 Rekisteröintitiedot: Sähköpostiosoite, nimi, sukunimi, puhelinnumero, osoite, maksutiedot.

1.2.2 Ostotiedot: Rekisteröintitietojen lisäksi tarvittavat tiedot tilauksen tunnistamista, täyttämistä ja/tai toimittamista varten.

1.2.3. Evästeet: Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään laitteeseesi, kun vierailet verkkosivustolla. Evästeet auttavat meitä tunnistamaan laitteesi, parantamaan verkkosivustomme toimivuutta ja helpottamaan sen käyttöä. Hyväksymällä evästeet annat verkkosivuston ylläpitäjälle luvan evästeiden ja paikallisen muistin käyttöön. Jos et halua evästeitä, voit kieltää ne verkkoselaimessasi. Jos evästeiden käyttö verkkoselaimessa kielletään, palvelun käyttö ei ole mahdollista. 

2. Henkilötietojen käsitteleminen

2.1 Henkilötietoja käsitellään tilauksen täyttämiseen tarvittavien tietojen laajuudessa. Jotta järjestelmää voidaan käyttää, käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

2.2 Rekisteröintitiedot: käsittelemme seuraavia henkilötietoja myynti- ja hyvityshakemusten hakemiseksi

2.2.1 Ostotiedot ja jakamasi sisältö. Käytämme evästetietoja, jotta asiakaskokemus olisi nopeampi, helpompi ja kätevämpi.

2.2.2 Käytämme luvallasi markkinointitietoja ja yksilöityjä markkinointitietoja alennusten, erikoistarjousten ja kampanjoiden esittelemiseen. Edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään vain suostumuksellasi.

3. Henkilötietojen tarkastelu ja henkilötietojen käsittelyä koskevan luvan peruuttaminen

3.1 Palveluntarjoajan käsittelemiin henkilötietoihin voi tutustua lähettämällä vastaavan pyynnön sisältävän sähköpostiviestin osoitteeseen info@peetripizza.fi.

3.2 Henkilötietoja säilytetään, kunnes tietojen käsittelijä on lopettanut toiminnan tai kunnes olet perunut suostumuksesi käsiteltävien henkilötietojen käyttöön.

3.3 Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla yhteyttä tietojen käsittelijään kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavalla tavalla sähköpostitse info@peetripizza.fi.

3.4 Jos kieltäydyt henkilötietojen keräämisestä, tallentamisesta ja käsittelystä, tilauksia ei voida tunnistaa eikä toimittaa ja palvelun käyttö ei siten ole mahdollista.

3.5 Väärän tiedon välittäminen on kiellettyä. Jos on syytä epäillä väärän tiedon välittämistä, palveluntarjoajalla tai tilaukseen li